środa, 27 maja 2015

1198/ Kapłaństwo...

"Kapłaństwo wskazuje pewną drogę do nieba.
Kapłan jest tym, który rozdaje pośród ludu boskie tajemnice." 
49 lat temu poczułeś, księże Ryszardzie, delikatny, a zarazem mocny impuls...
...powołanie.
Zakochałeś się w Jezusie Chrystusie
Jakaż to łaska- powołanie! To niezaprzeczalny znak wybrania.
Zaraz po chrzcie świętym jest największą łaską, jaką może otrzymać dusza.
Bóg wezwał Ciebie, księże Ryszardzie, a Tyś odpowiedział Bogu... 
Dziś obchodzisz 49 rocznicę Święceń Kapłańskich
i z tego miejsca pragnę w imieniu wielu, złożyć Tobie życzenia
pięknym wierszem p. Kazimiery Chodyczko:

"49 lat mija od pełnej tajemnic chwili,
gdyś klęcząc przed Księdzem Biskupem, głowę w pokorze pochylił.
A Biskup w imieniu Chrystusa, wzniósł ręce nad skronie schylone
i dłonie Twe namaścił, by były już poświęcone.
Włożył Ci ornat na barki... poczułeś wnet ciężar krzyża,
ale podjąłeś go chętnie, bo on do Boga Cię zbliża.
I dano Ci moc przedziwną, moc Boską, wręcz niepojętą,
by duszę w grzechu zakutą rozgrzeszyć- uczynić ją świętą.
Pamiętasz?...
...jak po raz pierwszy, nad Hostią drobną i małą,
wyrzekłeś słowa Chrystusa: "Bierzcie- to Moje Ciało!"
A potem zgiąłeś kolana; Bóg wielki w Twych dłoniach spoczywa.
Posłuszny na głos Kapłana, który na ołtarz Go wzywa;
i nie ma słów, by opisać, co w sercu Twoim się działo,
gdy Słowo Boże Wcielone, na głos Twój Chlebem się stało.
I odtąd już tak codziennie, Bóg w Twoje oddaje się dłonie,
by przez Twe ręce kapłańskie, zejść w serca (grzeszników) nasze.
I odtąd cudów swej laski, Bóg co dzień przez Ciebie udziela...
Ty nas prowadzisz do Boga, Stwórcy i Zbawiciela".
  
Kartka nie oddaje piękna zawartego w słowach owego wiersza, 
ale jest to moja pierwsza taka i proszę o wyrozumiałość w jej ocenie.
Jadwiga

1936/ Ogród Botaniczny...

Każdego roku staram się odwiedzać Ogród Botaniczny, który mocno się wpisał w moje dziecięce lata, kiedy niemal dnia dnia było, żebym po nim...

Czym oddycham :/