poniedziałek, 5 maja 2014

830/ ...który się modli...

W tym, który się modli, jest jakieś tajemnicze, głębokie skupienie... 


Skupienie rodzi się z ciszy i w ciszy. Rodzi się w nas, by wysubtelnić i udelikatnić uczucia, emocje, namiętności. Nie pozwala przegapić żadnej ulotnej chwili, wpisując je w pamięć i serce na długie, długie dni. Na skupieniu, bowiem, opiera się całe nasze życie. Nigdy nie jesteśmy bardziej z Chrystusem, jak w chwili, kiedy klęcząc przed Krzyżem w skupieniu, zakrywamy przed Nim twarz. Nieruchomi, milczący, w bezruchu, ogarniamy całą wieczność i na nowo odkrywamy wszechmoc. Na nowo odkrywamy Tajemnicę Zmartwychwstania... naszego w Nim zmartwychwstania..


...i daj mi, Panie, serce dziecka, które ofiaruję Bogu;
...i daj mi serce braterskie, które ofiaruję bliźniemu;
...i daj, Panie, serce sędziego, które pozostawię dla samego siebie...

Jadwiga

1915/ Szukając odpowiednich słów...

Rój myśli przeglądający się w blasku wschodzącego słońca, zniewolone w porannej rosie; tyle myśli, tyle słów, które chciałabym wylać na &...

Czym oddycham :/