piątek, 12 lipca 2013

484/ Świat Aniołów...

Świat Aniołów niewątpliwie zajmuje dużo miejsca w moim życiu...
Tych malowanych wyobraźnią dziecięcą i tych zamienionych w ludzi. 
Tak jedne jak i drugie odgrywają ogromne znaczenie w mojej codzienności. 
Bowiem to przez nich Bóg objawił mi swoją Naturę- Oblicze swoje ... 
Aniołowie towarzyszą mi w myślach, w uczuciach, na każdym kroku... 
W głębokim poczuciu ich obecności chciałabym im wszystkim wyrazić 
swoją wdzięczność za życzliwość, cierpliwość, akceptację... za wszystko to, 
co spotyka mnie dobrego... W spotkaniach z moimi Aniołami doświadczam
radości "zmartwychwstania"... doświadczam człowieczeństwa, na które stać
tylko ludzi o łagodnych sercach... doświadczam niezgłębionej dobroci
z ich strony, godnej Bożej dobroci. Każde spotkanie z nimi jest świętem,
nadaje memu życiu sens. Aniołowie- moi, niezawodni i oddani przyjaciele
są kwintesencją mojego życia. W relacjach z nimi tworzy się szczególna
więź- między światem ziemskim, a światem niebieskim.
Tam bowiem aniołowie sprawują odwieczną liturgię...
"Czyż więc wszyscy aniołowie nie są duchami przeznaczonymi do
posługiwania? Czyż nie zostali posłani po to, aby być pomocą dla tych, 
którzy mają osiągnąć zbawienie?" - (Hbr 1.14)
Świat Aniołów- mój świat Aniołów
-w ich obecności nie obawiam się marzyć...
1936/ Ogród Botaniczny...

Każdego roku staram się odwiedzać Ogród Botaniczny, który mocno się wpisał w moje dziecięce lata, kiedy niemal dnia dnia było, żebym po nim...

Czym oddycham :/